27 สิงหาคม 2551

การนับเลขภาษาญี่ปุ่น

いち = 1 ichi


に  = 2 ni


さん = 3 san


よん、 し = 4 yong / shi


ご = 5 go


ろく  = 6 roku


なな、 しち = 7 nana / shichi


はし = 8 hashi


きゅう、 く = 9 kyou


じゅう  = 10 jyou

ไม่มีความคิดเห็น: